Duke u ngarkuar...
2020-11-03

Më 30 tetor 2020 – INJECT, u prit nga Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGjK), z. Skender Çoçaj

Qëllimi i këtij takimi ishte bashkëpunimi në mes të KGjK-së dhe INJECT përmes projekteve të interesit të përbashkët, ku përfitues do të ishte i tërë sistemi gjyqësor në Kosovë.

Drejtorja znj. Aliu, informoi Kryesuesin Çoçaj rreth angazhimit të organizates që përmes programeve synojmë të arrijmë avancimin e sundimit të ligjit.

Kryesuesi Çoçaj shprehu gatishmëri të thellojë bashkëpunimin me INJECT.