Duke u ngarkuar...
2019-05-29

Kolegji Heimerer “Pasuria e përbashkët dhe mbajtja financiare”

Përfundoi prezantimi i fundit për studentë rreth pasurisë së përbashkët dhe mbajtjes financiare. Të gjitha prezantimet nëpër universitete e kolegje rezultuan me sukses. Mezi presim të ju takojmë në organizimet e radhës.

Ky aktivitet u mbajt në kuadër të projektit “Puna ime, pasuria ime” financuar nga ATRC dhe USAID, implementuar nga INJECT.