Duke u ngarkuar...
2019-05-16

Konferenca rajonale #16daysofactivism **

Konferenca rajonale “Qasja në drejtësi për viktimat e dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore”. Regional conference – “Access to Justice for Victims of Domestic and Gender Based Violence”.