Duke u ngarkuar...
2019-05-07

Gjilan “Pasuria e përbashkët dhe mbajtja financiare”

Me KVRL e Gjilanit u mblodhëm bashkë me të rinjtë, gjyqtarët e avokatët e ardhshëm të këtij qyteti, për të diskutuar pasurinë e përbashkët dhe mbajtjen financiare në raste të divorcit, njëherit Luljeta Aliu iniciatoria për ndryshimin e Ligjit të Familjes e prezentoi kornizën ligjore dhe ndryshimet që ia kanë arritur të bëhen.

Ky aktivitet u zhvilua në kuadër të projektit “Puna ime, pasuria ime”, të implementuar nga INJECT dhe financuar nga ATRC dhe USAID.