Duke u ngarkuar...
2019-04-16

Universiteti i Prishtinës “Pasuria e përbashkët dhe mbajtja financiare”

Para studentëve të sociologjisë në UP prezentuam kornizën e ndryshimit të ligjit për familjen, të lumtur që ka aq interesim sidomos nga studentët të cilët janë pjesë e madhe e shoqërisë dhe të cilët mund ta bëjnë ndryshimin në këtë vend. Ky aktivitet u zhvilua në kuadër të projektit “Puna ime, pasuria ime”, të implementuar nga INJECT dhe financuar nga ATRC.