Duke u ngarkuar...
2021-11-05

Takim me kryetaren e Gjykatës Themelore në Prishtinë, znj. Albina Shabani Rama

Me 3 nentor, drejtorja e INJECT, Luljeta Aliu, zhvilloi një takim me kryetaren e Gjykatës Themelore në Prishtinë, znj. Albina Shabani Rama.

Gjatë takimit u dakorduan për thellimin e bashkëpunimit në lidhje me monitorimin e seancave gjyqësore për qëllim të hulumtimeve rreth qasjes së grave në drejtësi.