Duke u ngarkuar...
2018-08-20

Fuqizimi i grave përmes qasjes në drejtësi

Fuqizimi i grave përmes qasjes në drejtësi. Financuar nga Ambasada Zvicerane, 2018 Ky projekt u financua nga Ambasada Zvicerane në Kosovë dhe kishte për qëllim ngritjen e vetëdijes publike dhe avokimin e institucioneve për rëndësinë e adresimit të dhunës ekonomike dhe fuqizimit të grave për të ushtruar të drejtat e tyre pronësore.