Duke u ngarkuar...
2020-11-11

Sigurimi i qasjes së grave në drejtësi përmes rritjes së llogaridhënies institucionale, financuar nga UNMIK-u, 2019-2020

Sigurimi i qasjes së grave në drejtësi përmes rritjes së llogaridhënies institucionale, financuar nga UNMIK-u, 2019-2020. Gjatë këtij projekti kemi kryer një hulumtim i cili shqyrton trajtimin institucional përmes zbërthimit dhe studimit të rasteve të dy të mbijetuarve të dhunës në familje. Në bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë kemi organizuar trajnime për trajtimin e viktimave të dhunës në familje, ku përfitues ishin gjyqtarët, prokurorët dhe policia.