Duke u ngarkuar...
2020-10-05

Terapia në grup psikologjik “Një për të gjithë, të gjithë për një”, financuar nga Komuna e Prishtinës, 2019

Terapia në grup psikologjik “Një për të gjithë, të gjithë për një”, financuar nga Komuna e Prishtinës, 2019. Ne kemi ofruar terapi psikologjike në grup me njerëz që kanë përjetuar dhunë në familje dhe kanë kaluar nëpër procese administrative dhe gjyqësore të raportimit të dhunës. Këto sesione shërbyen edhe si burim për përpilimin e hulumtimit “Dhuna në familje si ngjarje traumatike”.