Duke u ngarkuar...
2019-08-20

Të drejtat pronësore të grave, “Puna ime, prona ime”, ATRC, 2019

Të drejtat pronësore të grave, “Puna ime, prona ime”, ATRC, 2019. Qëllimi i këtij projekti ishte të rrisë ndërgjegjësimin e grave dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile në lidhje me të drejtën e grave për mbajtjen financiare dhe të drejtat e tyre të përbashkëta martesore në Kosovë. Janë organizuar disa takime në komuna të ndryshme për të informuar gratë për të drejtat e tyre.