Duke u ngarkuar...

FUQIZIMI I GRAVE

Fuqizimi i grave: Në kuadër të programit tonë të fuqizimit të grave, puna jonë është e fokusuar në ofrimin e ndihmës juridike falas (kryesisht në rastet e bazuara në dhunën me bazë gjinore, divorcin, ndarjen e pronës dhe mirëmbajtjen financiare, monitorimin gjyqësor dhe trajtimin psikosocial për gratë që kanë përjetuar dhunë në familje.