Duke u ngarkuar...
2020-06-24

TË DREJTAT TONA GJATË RAPORTIMIT TË DHUNËS NË FAMILJE

Për të qënë mirë të informuar se si bëhët raportimi i dhunës në familje, dhe për t’i ditur të drejtat gjatë raportimit të dhunës, INJECT ka përgatitur një broshurë që ndihmon në të qenurit më të përgatitura për të drejtat gjatë raportimit të dhunës.

Dokumente të bashkangjitura

[1] Të-drejtat-tona-gjatë-raportimit-të-dhunës-në-familje (1).pdf