Duke u ngarkuar...
2021-06-22

Hulumtim Ligjor rreth Ndarjes së Pasurisë së Përbashkët dhe Mbajtjes Financiare – Ligji dhe praktika gjyqësore në Kosovë