Duke u ngarkuar...
2022-02-20

OPINION LIGJOR PËR DRAFTIN E LIGJIT PËR PARANDALIMIN DHE MBROJTJEN NGA DHUNA NË FAMILJE, DHUNA NDAJ GRAVE DHE DHUNA NË BAZA GJINORE

Dokumente të bashkangjitura

[1] Opinion Ligjor Ligji per Dhunen.pdf