Duke u ngarkuar...
2022-02-20

OPINION LIGJOR RRETH NENIT 54 (LFK) DHE KËRKESË PËR MENDIM JURIDIK NGA GJYKATA SUPREME