Duke u ngarkuar...
2021-06-22

Raporti hulumtues rajonal: Pjesëtimi i Pasurisë së Përbashkët dhe Mbajtja Financiare – Ligji dhe praktika gjyqësore në Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni të Veriut dhe Serbi