Duke u ngarkuar...

Justice. Equality.

The non-for-profit organization “Initiative of Justice and Equality – INJECT” was established to empower women legally and to advocate institutions for the protection of social, economic and cultural rights of women.

INJECT works towards its vision by achieving:

  • Improvemening the rule of law
  • Women empowerment
  • Achieving higher social consciousness

More

Facts

Image

Me iniciativë të INJECT në vitin 2019 është ndryshuar Ligji për Familjen.

Image

Me iniciativë të INJECT të vitit 2018, Ligji për Mbrojtje nga Dhuna është dërguar në amandamentim, që Dhuna Ekonomike dhe Dhuna Psiqike të definohen saktë dhe të ndiqen kryesit e këtyre veprave penale.

Image

Në vitin 2020 INJECT paditi shtetin për diskriminim gjinor. Ministria e Punëve të Brendshme, Policia e Kosovës dhe 5 zyrtarë policorë u paditën për herë të parë për diskriminim gjinor.

Image

Me avokim dhe lobim të INJECT, u ndal procedimi për votim i Kodit Civil, i cili nuk kishte përfshirë ndryshimet e arritura ligjore me Ndryshimin e Ligjit për Familen në lidhje me ndarjen e pasurisë dhe alimentacionit.

Nëse dëshironi të anëtarësoheni në organizatën tonë, ju mund t'a bëni këtu duke klikuar më poshtë:

Join