Duke u ngarkuar...

Drejtësi. Barazi.

Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi-INJECT, u krijua për të fuqizuar ligjërisht gratë dhe për të avokuar tek institucionet për mbrojtjen e të drejtave sociale, ekonomike dhe kulturore të grave. Sundimi i ligjit, llogaridhënia, transparenca, ngritja e kapaciteteve të institucioneve të rendit dhe ligjit, respektimi i të drejtave të njeriut, fuqizimi i grupeve të margjinalizuara dhe ngritja e vetëdijes sociale, janë fushat ku ne kontribuojmë për të arritur vizionin tonë. INJECT u themelua në vitin 2018.

INJECT punon që vizionin ta arrijë përmes:

  • Përmirësimit të sundimit të ligjit
  • Fuqizimit të grave
  • Ngritjes së vetëdijes shoqërore

More

Činjenice

Image

Me iniciativë të INJECT është ndryshuar Ligji i Familjes.

Image

Me iniciativë të INJECT Ligji për Mbrojtje nga Dhuna është në amandamentim, ku Dhuna Ekonomike dhe Dhuna Psiqike definohen saktë.

Image

Në vitin 2020 INJECT paditi shtetin për diskriminim gjinor. Ministria e punëve të brendshme, Policia e Kosovës dhe 5 zyrtar policorë u paditën për herë të parë për diskriminim ligjor.

Image

Me avokim dhe lobim të INJECT, u ndal procedimi për votim i Kodit civil, i cili nuk kishte përfshirë ndryshimet e arritura ligjore për ndarje të pasurisë dhe alimentacion.

Nëse dëshironi të anëtarësoheni në organizatën tonë, ju mund t'a bëni këtu duke klikuar më poshtë:

Učlani se